IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Alert, confirm i prompt window dijaloški prozori

JavaScript omogućava kreiranje tri "iskakajuća" prozora tj. popup box-a:

  1. alert box (takozvani "upozoravajući" iskaćući prozor)
  2. confirm box (dijalog za potvrdu)
  3. prompt box (odzivni okvir za dijalog).

CONFIRM

ALERT box smo već upoznali, pa da krenemo na confirm box. CONFIRM iskačući prozor prikazuje dva dugmeta: Cancel i OK, i vraća vrednost: true ako korisnik pritisne OK ili false ako pritisne Cancel. Ovaj okvir za dijalog može se koristiti kao podsticaj korisniku da donese odluku o tome kako da se nastavi skript. Izlazna vrednost može se koristiti i kao uslov u nekoj if konstrukciji. CONFIRM funkcija je confirm( ). Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function izaberi(){
r = confirm("izaberi OK ili CANCEL");
if (r == true) {
document.write("Pritisli ste OK!");
} else {
document.write("Pritisli ste Cancel!");
}
}
</script></head><body>
<input type="button" onclick="izaberi()" value="izaberi OK ili CANCEL">
</body></html>

PROMPT

PROMPT iskačući prozor prikazuje poruku (pitanje) koju kreiramo, i obezbeđuje polje za unos teksta u koje korisnik unosi odgovor. Dva dugmeta, Cancel i OK, omogućavaju korisniku da ukloni okvir za dijalog sa dva efekta: otkazivanje cele operacije ili prihvatanje unetog. prompt( ) ima dva parametra, prvi je poruka koja se prikazuje korisniku, a drugi je podrazumevani odgovor ukoliko recimo korisnik klikne na OK. Ako nije potreban podrazumevani odgovor navodi se prazan niz- "". Pritiskom na dugme Cancel, metod vraća null (u uslovu neke if konstrukcije smatra se za false); pritiskom na OK vraća se vrednost unetog znakovnog niza, ili podrazumevana vrednost. Evo primera koji sve lepo objašnjava:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function iskok() {
  ime = prompt("Molimo unesite vaše ime", "Harry Potter");
  if (ime != null && ime != ""){
    document.write("Zdravo " + ime + "! Kako ste danas?");
  }else{
    document.write("E baš ste pokvareni što ste kliknuli Cancel!!");
  }
}
</script></head><body>
<input type="button" onclick="iskok()" value="Unesi ime">
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte