IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Anchor funkcije

Ne moramo samo mišem birati linkove. Biranje linka možemo omogućiti i na primer istovremenim kliktanjem Alt + neka dirka. Nakon takvog biranja linka potrebno je samo kliknuti na Enter kako bi i aktivirali taj link. Ovo nam omogućava accessKey funkcija. Opera 9 ne podržava ovu funkciju. Evo primera koji sve objašnjava:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function accesskey(){
     document.getElementById("w1").accessKey="w";
     document.getElementById("w2").accessKey="d";
}
</script>
</head><body onload="accesskey()">
<a id="w1" href="http://www.nekisajt1.com">Neki sajt 1</a> (Klikni Alt + w da izabereš link 1, a zatim Enter)<br>
<a id="w2" href="http://www.nekisajt2.com">Neki sajt 2</a> (Klikni Alt + d da izabereš link 2, a zatim Enter)
</body></html>

Kao što znamo nakon linkovanja, stranica se može otvoriti ili u samom jezičku u kome smo kliknuli, ili u posebnom jezičku brauzera. A to se definiše kao što znamo u anshor tagu atributom target koji može imati vrednosti _blank, _self, _parent, i _top. E sad mi i preko target funkcije u JavaScript-u možemo podešavati anchor target tag po našoj želji. Isto sve važi i za href atribut. Zatim sam tekst linka takodje možemo menjati po želji pomoću innerHTML funkcije. ID znamo da je identifikacioni broj anchor elementa. Sve ovo možda izgleda nejasno ali naravno sa jednim primerom je sve jasno:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function promenaLinka(){
      document.getElementById("linki").innerHTML="Poseti Yahoo";
      document.getElementById("linki").href="http://www.yahoo.com";
      document.getElementById("linki").target="_blank";
}
</script>
</head><body>
<a ID = "linki" href="http://www.google.com" target=_top>Poseti google</a><br><br>
<input type="button" onclick="promenaLinka()" value="Promeni link u Yahoo">
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte