IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Blog i etrgovina

Blogovi

Blogovi - postoje sajtovi koji "online" omogućavaju posetiocima da sami kreiraju sadržaj - "podsajt" sa jednom ili više stranica. Takvi "podsajtovi" se žargonski nazivaju blogovi.

Sajtovi koji psetiocima omogućavaju kreiranje blogova imaju u sebi programska rešenja (alate) koja na lak i brz način omogućavaju čak i onima koji nemaju programerska iskustva da "online" kreiraju raznovrstan sadržaj - to jest blog. Sadržaj može biti, na primer razne kombinacije teksta, videa i muzike, a čak dopustaju da "blogeri" i sami uredjuju vizuelno stranice svog "bloga", itd.

Obično posetioci bloga mogu da ostavljaju svoje komentare, a komentar je obično vidljiv tek kad dozvoli vlasnik bloga, to jest onaj koji je kreirao, odnosno otvorio blog.

Programiranje takvih sajtova koji omogućavaju blogove nije mnogo složeno. Jedini veći zahvat je napraviti programski alat koji će na što jednostavniji način omogućiti posetiocima da otvaraju blogove.

Elektronska trgovina

Elektronska trgovina, ili skraćeno e-trgovina, a poznata i kao online trgovina, internet trgovina, webshop, e-commerce itd, je prodaje proizvoda i usluga preko interneta, odnosno sajtova. Znači, sajt nudi proizvode i usluge a posetioci kupuju. Takvi sajtovi uključuju elektronski transfer novca. Elektronski transfer novca je poznat kao elektronsko plaćanje, odnosno e-plaćanje. Da bi se ostvarilo e-plaćanje, onaj ko plaća mora imati e-račun. E-račun je elektronska programska isprava kreirana od strane banke koja u sebi sadrži sve podatke za izradu e-naloga za plaćanje. Tako se povezivanjem e-plaćanja sa e-računom dobija e-nalog za plaćanje koji se prosljeđuje banci na izvršenje.

Ostvarivanje trgovine preko sajta ima veliki broj prednosti u odnosu na klasične trgovine. Prednosti koje odma upadaju u oči su:  nisu potrebne skupe nekretnine, niti aranžiranje izloga, minimalno prodajno osoblje i administracija, mogućnost da se prodaje kupcima na bilo kom geografskom području, trenutna komunikacija, prezentovanje interaktivnog multimedijalnog kataloga koji može da pruži onoliko informacija koliko kupac želi (bez skupih klasičnih kataloga i poštanskih troškova). Takodje, smanjuju se troškovi naručivanja i knjigovodstva, a web narudžbe se mogu slati direktno u skladište. Trenutnim uvidom u stanje zaliha, i potražnje znate kada je vreme za obnavljanje zaliha, a i prilično se štedi na magacinskom prostoru.

Prednosti leže i u marketinškom segmentu kao npr. slanje e-poruka tj. newslettera kupcima. To je jeftin a  vrlo efikasan oblik marketinga kojim se informišu klijenti o novim proizvodima, specijalnim ponudama, načinima dostave, i slično. Osim toga, određene informacije o stalnim kupcima mogu se pohraniti za stvaranje određenih analiza i formiranje različitih grupa kupaca.

Internet trgovina pogotovo ide na ruku proizvođačima jer omogućava plasiranje proizvoda direktno kupcima, bez posrednika tj. distributera. Što opet utiče i na nižu cenu robe.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
Web dizajn    Domen i vrsta sajtova    Grafički web dizajn    FTP konekcija