IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Browser funkcije

Document Object Model ( DOM ) je plan organizacije objekata na web stranicama. Svaki objekat je jedinstven. Tri najvažnije odlike objekata su: metod (u HTML je to ime taga), svojstva (u HTML su to atributi) i osobine (u HTML su to vrednosti atributa). JavaScript DOM ima sledeću hijerarhiju:

1. Čisto JavaScript objekti

 • Nizovi
 • Date
 • Math
 • Brojčani
 • String
 • Regularni izrazi

2. Browser objekti

 • Window
 • Navigator
 • Screen
 • History
 • Location

3. HTML DOM objekti

 • Document
 • Anchor
 • Area
 • Base
 • Body
 • Button
 • Event
 • Form
 • Frame
 • Frameset
 • IFrame
 • Image
 • Input Button
 • Input Checkbox
 • Input File
 • Input Hidden
 • Input Password
 • Input Radio
 • Input
 • Reset
 • Input Submit
 • Input Text
 • Link
 • Meta
 • Object
 • Option
 • Select
 • Style
 • Table
 • TableCell
 • TableRow
 • Textarea

U delu "ugradjene JavaScript funkcije" proučili smo čiste JavaScript objekte. U ovom poglavlju u nastavku proučićemo window objekte. A ostale Browser objekte, kao i HTML DOM objekte proučavaćemo u posebnim glavama.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte