IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Cells[] i rows[]

Niz cells[] sadrži elemente svake ćelije u tabeli (znači HTML tagove, vrednosti, znači sve sve), a niz rows[] sadrži elemente svakog reda u tabeli. Ove funkcije mogu i da prikažu sadržaje kolona i redova u tabeli, a isto tako mogu i da ih menjaju. Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function celija(a){
   if(a=="sadrzaj") alert(document.getElementById("tabla").rows[0].cells[0].innerHTML);
   if(a=="sirina") alert(document.getElementById("tabla").rows[1].cells[0].width);
   if(a=="polozaj") alert(document.getElementById("tabla").rows[1].cells[1].align)
   if(a=="celije") alert(document.getElementById("tabla").rows[1].innerHTML)
   if(a=="promeni") document.getElementById("tabla").rows[1].cells[1].innerHTML = "AAA"
}
</script></head><body>
<table id="tabla" border="1" width="143">
<tr>
<td>celija 1</td>
<td>celija 2</td>
</tr><tr>
<td width="60" height="40">celija 3</td>
<td align="center">celija 4</td>
</tr>
</table><br>
<input type="button" onclick=celija("sadrzaj") value="Sadrzaj prve &#263;elije"><br>
<input type="button" onclick=celija("sirina") value="Sirina trece celije"><br>
<input type="button" onclick=celija("polozaj") value="Polozaj teksta u cetvrtoj celiji"><br>
<input type="button" onclick=celija("celije") value="HTML sadrzaj u drugom redu"><br>
<input type="button" onclick=celija("promeni") value="Promeni sadrzaj u cetvrtoj celiji">
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte