IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Check Box

CHECK BOX ima cilj odabiranja ponudjenih opcija čekiranjem slično kao i RADIO BUTTON ali stom razlikom da omogućava čekiranje jedne ili više, pa i svih ponudjenih opcija. Osnovni tag je <input type="checkbox">. A evo forme koja dočarava korišćenje ovog elementa forme:

<form name="forma6">
  <b>Koje sve mlečne proizvode voliš?</b><br>
  <input type="checkbox" name="opcija1" value="mleko" CHECKED> MLEKO<br>
  <input type="checkbox" name="opcija2" value="maslac"> MASLAC<br>
  <input type="checkbox" name="opcija3" value="sir"CHECKED> SIR
<br>
  <input type="submit" value="Posalji" name="submitdugme"><br>
  <input type="reset" value="Ponisti">
</form>   Koje sve mlečne proizvode voliš?
   MLEKO
   MASLAC
   SIR
  
  

Takodje i ovde vidimo u kodu da svaka ponudjena opcija ima svoj CHECKBOX tag. Svaki CHECKBOX tag obavezno mora sadržati NAME i VALUE atribute.

Svi NAME atributi u svim CHECKBOX tagovima moraju imati različitu vrednost. Zato i nema smisla postojanja više tipova opcija kao u slučaju RADIO taga jer svaki CHECKBOX tag ima drugačiju vrednost u NAME tagu. Da pogrešno ne shvatite, možete vi praviti više tipova opcija što se tiče posetilaca ali programski postoji jedan tip opcija za jednu formu.

Vrednosti VALUE atributa svih CHECKBOX tagova se naravno moraju medjusobno razlikovati kako bi se opcije i programski razlikovale.

CHECKED je atribut i CHECKBOX taga kao i kod RADIO taga ali za razliku od RADIO taga gde se stavlja samo jedan CHECKED atribut u jednom tipu opcija, ovde možete stavljati koliko god hoćete, pa i sve opcije ako želita mogu biti po defaultu čekirane.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma