IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Čitanje celih fajlova

Čitanje celih fajlova se vrši funkcijama readfile, fpassthru ili file. Funkcija readfile u isto vreme i otvara fajl i ispisuje njegov sadržaj i na kraju i zatvara fajl. Da bi se isčitao sadržaj tekst fajla funkcijom readfile dovoljno je samo da upišemo readfile("podaci.txt"), a ne treba da se koristi echo naredba za ispisivanje. Znači čim se naidje na funkciju readfile automatski se ispisuje sadržaj fajla. Evo primera:

<?
$a=readfile("podaci.txt");
if ($a){
   echo "<br>Podaci su uspesno iscitani";
}else{
   echo "Podaci nisu iscitani";
}
echo "<br>" . $a;
?>

Rezultat ove skripte bi izgledao ovako:

0 Milan 176 70 1 Pera 185 95 2 Dejan 171 81 3 Slavko 189 105
Podaci su uspesno iscitani
61

Kao što vidimo iako je funkcija iza znaka jednakosti ipak kad se naidje na readfile funkciju odma se ispusuje sadržaj fajla. U promenljivu $a se smešta broj znakova koliko ima neki fajl. U ovom našem slučaju je $a=61.

Funkcijom fpassthru se takodje čita ceo fajl, ali ova funkcija se upotrebljava tako što se prvo funkcijom fopen otvori fajl da bi smo inicirali promenjljivu $fp jer ona figuriše kao parametar u fpassthru. I ova funkcija takodje zatvara sama fajl. Kao i funkcija readfile tako i fpassthru sama ispisuje sadržaj fajla kad se na nju naidje. Evo kako bi izgledao kod za upotrebu funkcije fpassthru:

$fp = fopen ("podaci.txt", "r");
fpassthru ($fp);

Funkcije file takodje čita celi fajl ali tako da sadržaj fajla ne ispisuje već dodeljuje promenjljivoj u niz, tako što svaki red fajla smešta u zaseban element niza. Evo primera:

<?
$sadrzaj=file("podaci.txt");
foreach ($sadrzaj as $kljuc => $vrednost){
   echo "$vrednost<br>";
}
?>

  Rezultat bi bio sledeći:

1 Milan 176 70
2 Pera 185 95
3 Dejan 171 81
4 Slavko 189 105

Funkcija file nije bezbedna u binarnom režimu. Funkcija file_get_contents je ista potpuno kao funkcija file stom razlikom što je bezbedna u binarnom režimu.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija