IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Close(), moveBy(), moveTo(), focus() i blur()

Close( )

Funkcija za zatvaranje otvorenih prozora je close( ). Evo primera koji sve objašnjava:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function otvori(){
     prozor=window.open("", "", "width=200,height=100");
     prozor.document.write("Ovo je otvoren prozor");
}
function zatvori(){
     prozor.close();
}
</script>
</head><body><br><br><br><br><br>
<input type="button" value="Otvori novi prozor" onclick="otvori()"><br>
<input type="button" value="zatvori novi prozor" onclick="zatvori()">
</body></html>

MoveBy( )

MoveBy( ) funkcija pomera otvoren prozor na poziciju koju definišemo u toj funkciji. Sve je prosto, evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function otvori(){
    prozor = window.open("", "", "width=200,height=100");
    prozor.document.write("Ovo je naš prozor");
}
</script>
</head><body><br><br><br><br><br><br>
<input type="button" value="Otvori novi prozor" onclick="otvori()"><br>
<input type="button" value="Pomeri otvoreni prozor" onclick="prozor.moveBy(250,250); prozor.focus()">
</body></html>

MoveTo( )

MoveTo( ) je potpuno identična funkcija funkciji MoveBy( ).

Focus( )

U primeru takodje figuriše kao što vidimo i funkcija focus( ). Na primer napišite i pokrenite gornji program bez focus( ), i videćete da će se prozor pomeriti ali biće iza glavnog prozora. Znači da bi ste ponovo uočili pomereni prozor morali bi ste da se spustite u kontrolnoj liniji operativnog sistema i kliknuli na prozor da bi fokusirali pomereni prozor. Sa ovom funkcijom focus( ) prozor je odma u fokusu.

Blur( )

Postoji i funkcija blur( ) koja je suprotnost od focus( ). Znači ukoliko postoji neki prozor iza tog prozora on će izaći u fokus a ovaj naš će se ukloniti iz fokusa.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte