IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

CSS

Kao prvo i osnovno, da bi učenje CSS -a imalo nekog smisla morate znati HTML.

CSS (Cascading Style Sheets) je jezik formatiranja pomoću koga definišemo izgled internet strana.

Kad se pojavio internet jedino je HTML definisao kompletan izgled, strukturu i sadržaj web stranica. Kada su u HTML 3.2 dodati tagovi poput <font> počinju poteškoće za web programere, jer HTML dokumenti počinju bivati sve veći, i vrlo je teško bilo snalaziti se u njima. Da bi se uprostio takav HTML dokument od verzije HTML 4.0 uveden je CSS. Sa uvodjenjem CSS web dokumenti se dele na:

  1. HTML deo koji definiše sadržaj internet stranice,
  2. CSS deo koji definiše izgled i strukturu internet stranice (kao na primer boja slova, pozadine, margine i tako dalje).

Šta je to magično postignuto u CSS što uprošćava web programiranje? Kao što znamo da bi definisali na primer boju teksta moramo upotrebiti tag <font> sa atributom COLOR. E sad ako imamo 100 ili 1000 stranica onda to znači da na svaku stranu moramo upotrebiti tag FONT kako bi smo definisali boju. Znaži 1000 stranica daje 1000 upotrebe taga FONT sa svim parametrima koje on poseduje. Na svakoj stranici pored <font> taga postoje u proseku još 100 taga koji definišu izgled tablica, margina itd itd, što daje preko 10 000 tagova. E sad to sve pomnožimo u proseku sa oko 20 znaka kojim je ispisan svaki tag sa svojim atributima, što daje preko 200 000 znaka. To je negde oko 200 Kb. To je možda čak i 10% od samog tekstualnog sadržaja web sajta.

E sad tu stupa na scenu CSS da nam olakša i pisanje stranica ali što je još važnije da nam štedi prostor na hostu. Naime, sve te stilske osobine tekstova, slika, pozadina, tabela itd. definišemo samo jednom u fajlu pod nazivom na primer stil.css. Taj CSS fajl zatim ubacujemo u HEAD sekciju svakog HTML dokumenta kao link. Sve to rezultira definisanju izgleda web strana samo na jednom mestu u tom CSS fajlu. Taj CSS fajl može se pozivati neograničen broj puta.

Medjutim CSS ima daleko veće dizajnerske mogućnosti od čistog HTML-a. Zato je danas CSS gotovo nezamenjljiv u dizajniranju internet stranica.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
CSS    CSS osnove    CSS stil    CSS box model    CSS display