IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

CSS atributi, vrednosti i jedinice mere

Neke od CSS atributa možemo kategorisati u sledeće grupe:

 • definicija pozadine elementa
 • ivica
 • okvir
 • prikaz
 • dimenzije
 • font
 • generisani sadržaj
 • margine
 • unutrašnji prazan prostor
 • pozicija
 • izgled pripadajućeg teksta

Vrednosti atributa mogu biti:

 • predefinisane ključne reči
 • brojevne vrednosti

Primeri predefinisanih ključnih reči su recimo "scroll" - da se kreće uvek zajedno sa sadržajem elementa, ili "fixed" - da stoji uvek na istom mestu bez obzira na kretanje sadržaja.

Brojevne vrednosti se mogu zadavati na nekoliko načina:

 • zadajući samo brojevnu vrednost
 • zadajući brojevnu vrednost navodeći i jedinicu veličine (px, em, pt, ...)

Ako zadajemo samo brojevnu vrednost, imamo mogućnost da je pišemo na dva načina:

 • u dekadnom sistemu
 • u heksadekadnom sistemu (#a4fde3), a ovaj sistem se najviše koristi u definiciji boje

Određena CSS svojstva kao što smo napisali, imaju vrednost u odredjenim jedinicama mere. CSS jedinice mere su:

 • px - piksel, označava broj tačkica na ekranu
 • pt - point, najčešće se koristi za zadavanje veličina slova (ovo je jedinica mere koja odgovara veličini slova u Word-u). Inače, 1pt = 1/72 inča.
 • pc - pika, jedinica mere koja se ređe zadaje. 1pc = 12pt.
 • mm, cm, in - milimetri, centimetri ili inči se retko zadaju za stilove koji se prikazuju na ekranu, ali su korisni kada se dokument priprema za štampanje
 • % - procenti predstavljaju relativnu jedinicu mere. Kada se zada npr. veličina nekog bloka u procentima, njegova veličina će biti podešena kao npr. 60% od rezolucije ekrana ili bloka u kome se to što se definiše nalazi.
 • em - relativna mera u odnosu na trenutnu veličinu fonta. Ako je font veličine 12pt, onda će 2em predstavljati veličinu od 24pt.
 • ex - još jedna relativna mera u odnosu na veličinu slova, 1ex je otprilike jednak polovini veličine fonta.

U praksi se najčešće zadaju px, pt ili procenti.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
CSS    CSS osnove    CSS stil    CSS box model    CSS display