IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

CSS box model

HTML elementi kao što su naprimer <p>, <div>, <span>, <table>, <td>, <tr> i drugi, definišu sadržaj i strukturu, ali što je najvažnije za našu priču PRAVE PROSTOR kako bi se smestio taj sadržaj. Taj prostor shvatimo kao jednu kutiju (box - boks) koju CSS može dekorisati. Taj BOX možemo pretstaviti i slikovno:

Kao što vidimo sa slike taj box prostor se deli na 4 dela:

  • CONTENT - sadržaj elementa koji je na našoj slici samo veliko slovo A;
  • PADDING - praznina izmedju sadržaja i linije granice elementa;
  • BORDER - linija granice elementa;
  • MARGIN - prazan prostor izmedju granice elementa i okolnih elemenata;

Svi ovi nabrojani delovi prostora u CSS - u se opisuju većim brojem atributa, a atributi većim brojem vrednosti da bi se što lepše i preciznije dekorisale internet strane.

Postoje atributi box modela koji definišu njegovu visinu i širinu kao što su:

  • with - definiše širinu elementa,

  • hight - koji definiše visinu elementa.

U nastavku će mo objasniti sve atribute box elemenata kao i njihove vrednosti.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
CSS    CSS osnove    CSS stil    CSS box model    CSS display