IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

CSS dimenzije

Ovde se misli na definisanje širine i visine elemenata. Već smo upoznali atribute za definisanje širine (width) i visine (height) ali sada će mo ovde kompletirati sve atribute. Evo spiska a zatim i primer:

 • height - definiše visinu elementa. Jedinice su:
  • auto - defaultna vrednost koju odredjuje brauzer u zavisnosti od prave veličine elementa
  • dužina - vrednost u pikselima, milimetrima i ostalim CSS jedinicama
  • % - procentualna visina u odnosu na visinu elemena
 • max-height - definiše maksimalnu visinu elementa
  • dužina - vrednost u pikselima, milimetrima i ostalim CSS jedinicama
  • % - procentualna visina u odnosu na visinu elementa

 • min-height - definiše minimalnu visinu elementa
  • dužina - vrednost u pikselima, milimetrima i ostalim CSS jedinicama
  • % - procentualna visina u odnosu na visinu elementa

 • width - definiše širinu elementa
  • auto - defaultna vrednost koju odredjuje brauzer
  • dužina - vrednost u pikselima, milimetrima i ostalim CSS jedinicama
  • % - procentualna visina u odnosu na visinu elementa

 • max-width - definiše maksimalnu čirinu elementa
  • dužina - vrednost u pikselima, milimetrima i ostalim CSS jedinicama
  • % - procentualna visina u odnosu na visinu elementa

 • min-width - definiše minimalnu širinu elementa
  • dužina - vrednost u pikselima, milimetrima i ostalim CSS jedinicama
  • % - procentualna visina u odnosu na visinu elementa

Verovatno se pitate kakva je razlika izmedju na primer max-width i width? Recimo definišemo neki prostor gde će stajati slike sa max-width = 200px. E sad ako unese posetilac sliku koja je manja od 200 piksela onda će se u tom prostoru širina te slike prikazati po defaultu. Znači neće se ni smanjiti ni povećati. Jedino ako neki posetilac unese neku sliku koja je veće širine od 200px, onda će se širina slike smanjiti na 200px, jer je to maksimum. Ali ako smo taj prostor definisali striktno sa width = 200px onda kakvu god širinu slike posetilac uneo, znači i manju ili veću nebitno, uvek će širina slike biti 200px u tom prostoru. Evo jednog primera gde unapred definišemo koliki će prostor biti:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html><head>
<style type="text/css">
#cv {
  max-width: 50px;
  max-height: 50px
}
</style></head><body>
<span><img src="csspozadina.gif"></span>
<span><img src="csspozadina.gif" id="cv"></span>
</body></html>


max-width, max-height, min-width i min-height podržavaju noviji brauzeri.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
CSS    CSS osnove    CSS stil    CSS box model    CSS display