IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

CSS lista

Ajde i ovde da damo sve atribute sa svim vrednostima pa zatim da objasnimo.

 • list-style-type - Definiše izgled znaka u listama (nabrajanjima).
  • Za neuredjenu listu atribut list-style-type može imati sledeće vrdnosti:
   • none - bez oznaka;
   • disc - pun kružić (što je i po defaultu);
   • circle - prazan kružić;
   • square - pun kvadratić.
  • Za uredjene liste atribut list-style-type može imati sledeće vrednosti:
   • armenian - neki Armenski znaci;
   • decimal - decimalni brojevi, 1, 2, 3, 4 itd;
   • decimal-leading-zero - decimalni brojevi sa vodećom nulom, 01, 02, 03 itd;
   • georgian - neki Georgian brojevi:
   • lower-alpha - mala slova abecede, a, b, c, d itd;
   • lower-latin - isto mala slova abecede a, b, c, d itd;
   • lower-greek - grčka slova, alfa, beta. gama, delta itd;
   • lower-roman - rimski mali brojevi, i, ii, iii, iv, v itd;
   • upper-latin - velika slova latinice, A, B, C, D itd;
   • upper-alpha - isto velika slova latinice, A, B, C, D itd;
   • upper latin - veliki rimski brojevi, I, II, III, IV, V itd.
 • list-style-position - Odredjuje poziciju liste. Vrednosti su:
  • outside - po defaultu kao i obična pozicija liste;
  • inside - malo uvučenija lista nego obično;
 • list-style-image - Za oznaku u nabrajanju definiše jednu sliku. Pošto je jedna slika onda je to neuredjena lista. Vrednosti su:
  • none - bez slike;
  • url("adresaSlike.jpg") - upišete edresu slike;

Mislim da nije teško ovo shvatiti zato ću objasniti kroz primer sve atribute ali samo sa pojedinim vrednostima. Naravno vi možete u cilju vežbanja menjati vrednosti atributa i videti konkretno izgled svih vrednosti. Evo primera:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html><head>
<style type="text/css">
   ul.a {list-style-type: square;}
   ul.b {list-style-type: none;}
   #a {list-style-type: decimal; list-style-position: inside;}

</style>
</head><body>
<ul class="a">
     <li>Milan</li>
     <li>Zoran</li>
     <li>Steva</li>
</ul>
<ul class="b">
     <li>Milan</li>
     <li>Zoran</li>
     <li>Steva</li>
</ul>
<ul id="a">
     <li>Milan</li>
     <li>Zoran</li>
     <li>Steva</li>
</ul>
</body></html>


 • Milan
 • Zoran
 • Steva
 • Milan
 • Zoran
 • Steva
 • Milan
 • Zoran
 • Steva
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
CSS    CSS osnove    CSS stil    CSS box model    CSS display