IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

CSS osnove

U ovom delu CSS osnove objasnićemo CSS sintaksu, umetanje CSS fajla i koda unutar HTML koda. Sama sintaksa je vrlo uprošćena u odnosu na HTML sintaksu u smislu manjeg korišćenja znakova za slične vizuelne efekte. Pa da krenemo :)

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
CSS    CSS osnove    CSS stil    CSS box model    CSS display