IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

CSS stil

U ovom delu ćemo naučiti već konkretne stvari za kreiranje efikasnog dizajna sajta. Proučićemo razne CSS atribute sa njihovim svim mogućim vrednostima. CSS stilove ćemo podeliti na stilove za pozadine, za fontove, tekst, tekstualne liste i linkove. Pa da krenemo :)

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
CSS    CSS osnove    CSS stil    CSS box model    CSS display