IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Datum funkcije

getDate( ) - Daje tekući dan u mesecu u broju.

<script type="text/javascript">
d = new Date()
danUMesecu = d.getDate();
document.write(danUMesecu);
</script>

Rezultat:

6

Obratite pažnju da smo prvo napravili naš objekat d uz pomoć new Date( ) pa tek onda izvukli informaciju iz getData( ) i to tako što smo napisali d.getData( ). Za ostale vremenske funkcije neću više nadalje sve ovako pisati ali znajte da se sve tako radi. Sad ću dati spisak ostalih datumskih funkcija koje su interesantne nama:

Funkcija Opis
getDay() Vraća tekući dan u nedelji (opseg 0-6)
getFullYear() Vraća godinu u formatu 4 broja
getHours() Vraća sat (0-23)
getMilliseconds() Vraća milisekundu (0-999)
getMinutes() Vraća minutu (0-59)
getMonth() Vraća mesec (0-11)
getSeconds() sekundu (0-59)
getTime() Vraća broj milisekundi koji je protekao od ponoći 1. januara, 1970 do sadašnjeg trenutka
getTimezoneOffset() Vraća vremensku razliku između GMT i lokalnog vremena, u minutama
getUTCDate() Prikazuje dan u mesecu, prema univerzalnom vremenu (1-31)
getUTCDay() Univerzalno, dan u nedelji (0-6)
getUTCFullYear() Univerzalna godina u formatu 4 broja
getUTCHours() Univerzalni časovi (0-23)
getUTCMilliseconds() Univerzalni milisekundi (0-999)
getUTCMinutes() Univerzalni minuti (0-59)
getUTCMonth() Univerzalni mesec (0-11)
getUTCSeconds() Univerzalne sekunde (0-59)
getYear() Godina u formatu 4 cifre
toLocaleDateString() Vraća lokalni string na primer:  16. decembar 2009
toLocaleTimeString() Vraća sat u formatu: 22:57:22
toLocaleString() Puno vreme i datum lokalno u formatu: 16. decembar 2009 22:58:05
toTimeString() U formatu: 22:59:27 UTC+0100
toUTCString() U formatu: Wed, 16 Dec 2009 21:59:57 UTC
toString() Kompletno u formatu: Wed Dec 16 22:58:44 UTC+0100 2009
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte