IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Document.anchors[]

document.anchors[ ] je niz koji čuva HTML elemente svih linkova na stranici, kao što su tekstovi linkova (innerHTML), adrese na koje šalju linkovi (href), imena linkova ukoliko ih ima (name), može da izbaci koliko ima linkova na strnici (length). Evo primera:

<html><body>
<a href="http://nekisajt.com/strana1.htm" name="link1">Prva strana sajta</a><br>
<a href="http://nekisajt.com/strana2.htm" name="link2">Druga strana sajta</a><br>
<a href="http://nekisajt.com/strana3.htm" name="link3">Treca strana sajta</a><br>
<script type="text/javascript">
a = document.anchors.length;
for (i = 0; i < a; i++){
document.write("<br>");
document.write("Tekst linka" + i + " je: " + document.anchors[i].innerHTML + "<br>");
document.write("Adresa linka" + i + " je: " + document.anchors[i].href + "<br>");
document.write("Ime linka" + i + " je: " + document.anchors[i].name + "<br>");
}
document.write("<br><br>Na stranici ima ukupno linkova: ", document.anchors.length);
</script>
</body></html>

Rezultat:

Tekst linka0 je: Prva strana sajta
Adresa linka0 je: http://nekisajt.com/strana1.htm
Ime linka0 je: link1

Tekst linka1 je: Druga strana sajta
Adresa linka1 je: http://nekisajt.com/strana2.htm
Ime linka1 je: link2

Tekst linka2 je: Treca strana sajta
Adresa linka2 je: http://nekisajt.com/strana3.htm
Ime linka2 je: link3


Na stranici ima ukupno linkova: 3

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte