IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

document.forms[] i document.images[]

document.forms[ ] - Potuno ist kao i anchors[ ] samo što se odnosi na forme.

<html><body>
<form name="forma1" method="POST" action="http://nekisajt.com/index.php">
      <p><input type="text" name="tekst1" size="20"></p>
      <p><textarea rows="2" name="tekst area1" cols="20"></textarea></p>
      <p><input type="submit" value="Submit" name="submit dugme1">
      <input type="reset" value="Reset" name="reset dugme1"></p>
</form>
<form name="forma2" method="GET" action="http://nekisajt.com/index.php">
       <p><input type="text" name="tekst2" size="20"></p>
       <p><textarea rows="2" name="tekst area2" cols="20"></textarea></p>
       <p><input type="submit" value="Submit" name="submit dugme2">
       <input type="reset" value="Reset" name="reset dugme2"></p>
</form>
<script type=text/javascript>
document.write("Broj formi na stranici je: " + document.forms.length + "<br>")
document.write("Ime prve forme na stranici je: " + document.forms[0].name + "<br>")
document.write("Metoda prenosa podataka druge forme je: " + document.forms[1].method + "<br>")
document.write("Podaci prve forme se salju na: " + document.forms[0].action + "<br>")
</script>
</body></html>

document.images[ ] - Potpuno isto kao i prethodne dve funkcije samo što se u ovom slučaju odnosi na slike.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte