IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Document.getElementById(id)

I sa ovom funkcijom smo se susretali ali sad da je malo bolje objasnimo. Funkcija getElementBy je pokazivač elemenata, na primer HTML tagova. E sad u zavisnosti šta pokazuje imamo getElementById("a1") - pokazuje neki element koji ima identifikator "a1". Ili getElementsByTagName(imeTaga) - pokazuje na sve tagove sa odredjenim imenom. GetElementsByName(ime) - pokazuje neki elemenat sa specifičnim imenom, na primer na neki element forme, ili sama forma. E sad u nastavku može stajati na primer innerHTML - što znači da menja vrednost HTML teksta tog elementa. Ili samo value - što znači da menja neku vrednost u nekom form elementu kao što je vrednost nekog text elementa forme. A može da stoji i lenght - što znači da će pokazati broj nekih elemenata. Evo primera:

<html><head>
<script type=text/javascript>
function brojZnaka(){
  document.getElementById("b").value = document.getElementById("a").innerHTML.length
}
function sve(){
  document.getElementById("a").innerHTML="AAAAAA";
  brojZnaka()
}
</script></head><body>
<input type=button value="Klikni za iznenadjenje" onclick=sve()>
<p id="a"><b><font face="Arial" size="7">aaaaaaaaaaaaaaaaa</font></b></p>
<p><input type=text id="b"></p>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte