IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Dogadjaji

Kad otvorite neku stranicu u brauzeru vi možete kliktati, linkovati, pisati u raznim formama, i slično. Sve te akcije su u stvari dogadjaji na osnovu kojih u HTML dokumentu JavaScript može aktivirati dalje neka dešavanja na sajtu.

Obrađivači događaja su predstavljeni kao specijalni atributi koji modifikuju ponašanje HTML elemenata u okviru kojih se nalaze. Na primer:

<body OnLoad=alert("Dobrodošli!")>

U gornjem primeru, u body tagu dodat je JavaScript atribut OnLoad, koji obrađuje događaj učitavanja HTML dokumenta. U konkretnom slučaju, kada se učitavanje HTML dokumenta završi, izvršiće se naredba JavaScripta dodeljena atributu OnLoad. Kao rezultat u iskačućem prozorčetu ispisaće se poruka "Dobrodošli".

OnLoad se zove u stvari OBRADJIVAČ DOGADJAJA. Postoje veći broj JavaScript obradjivača dogadjaja.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte