IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Domen i vrsta sajtova

Šta je internet domen? Domen (ili URL) sa imenom sajta predstavlja vašu adresu na internetu. Domen praktično predstavlja ime preko kog će biti pozivan vaš sajt u brauzerima.

www.moj-sajt.com

moj-sajt je ime sajta, a stručan naziv je segment domena. A .com je domen sajta, odnosno stručno ekstenzija domena. Segment može sadržati cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina segmenta ne sme biti kraća od 2, niti duža od 63 znaka. Segment ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju, a takodje ne sme da sadrži uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji.

Ekstenzije domena su klasifikovane na više načina. Imamo: .com koji označava komercijalne domene, .net koji se odnosi na stranice koje svoje poslovanje direktno vezuju za internet, .org se odnosi na organizacije i tako dalje. Ovo su samo neki od takozvanih domena najvišeg reda. Ekstenzije domena su klasifikovane i po geografskom položaju, pa tako imamo npr. .sr - Srbija, .ba - Bosna, .us, .uk i druge domene koji označavaju domene pojedinih država. U okviru geografskih domena razlikujemo i domene po svojoj vrsti tako da imamo .co.rs domen koji se odnosi na komercijalne stranice u okviru .rs domena, itd.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
Web dizajn    Domen i vrsta sajtova    Grafički web dizajn    FTP konekcija