IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Drop down menu

DROP-DOWN element forme ima istu funkciju izbora jedne opcije od ponudjenih kao što to omogućava RADIO BUTTON. Medjutim razlika je u broju ponudjenih opcija. Radio button elementom možemo ponuditi nekoliko opcija, dok drop-down menu elementom možemo ponuditi veliki broj opcija, na primer dvadeset ili čak i preko sto. Mi možemo preko RADIO tag ponuditi i trideset opcija ali zamislite tu situaciju, to bi bilo jako ružno na stranici. Daću sad kod a zatim objasniti:

<form name="forma8">
   <b>Ko je najbolji tvoj drug?</b><br>
   <select size="1" name="drug">
      <option value="sasa" selected>SASA</option>
      <option value="pera">PERA</option>
      <option value="drago">DRAGO</option>
      <option value="tuta">TUTA</option>
      <option value="giga">GIGA</option>
      <option value="mika">MIKA</option>
   </select>
<br>
   <input type="submit" value="Posalji" name="submitdugme"><br>
   <input type="reset" value="Ponisti">
</form>   Ko je najbolji tvoj drug?

  

  
  

Osnovni tag je <select></select>. Kao što vidimo SELECT tag ima početni i krajnji tag, a izmedju se nalaze opcije koje se definišu pomoću OPTION taga, koji takodje ima početni i krajnji tag:<option></option>.

Imenovanje drop-down menija je obavezno a NAME atribut se nalazi u SELECT tagu.

Takodje je i VALUE obavezan argument ali on se nalazi u OPTION tagu. Naravno vrednosti u VALUE atributu se medjusobno razlikuju.

U OPTION tagu može se naći i SELECTED atribut (koji nema vrednost) koji odredjuje koja opcija će biti na prvom mestu. Ako selected nije postavljen u ni jednom OPTION tagu onda je na prvom mestu ona opcija koja je na prvom mestu i u kodu. Ako ne izaberemo prilikom popunjavanja forme ništa onda forma šalje onu vrednost iz taga OPTION u kome se nalazi atribut SELECTED. Ako nigde ne figuriše SELECTED onda forma šalje vrednost iz prvog taga u kodu. Znači u ovom slučaju nije moguće poslati prazan string kao što može to RADIO BUTTON ukoliko nigde nije postavljen CHECKED atribut. Medjutim ako imamo potrebe za praznim stringom u slučaju da posetilac ništa ne izabere možemo napraviti jedan ovakav OPTION tag:  <option value=""></option> i staviti ga na prvom mestu u kodu, stim da nakon toga nigde nesme da se nadje SELECTED argument.

E sad postoje dva argumenta koji se mogu naći u SELECTED tagu koji su čisto grafičke prirode. Naime po defaultu svi brauzeri iscrtavaju prozorče u kome se ispisuje (vidi) samo jedna opcija a sa desne strane se nalazi strelica (tačnije trouglić koji je okrenut na dole). E sad ako hoćemo na primer da se vide dve, tri ili koliko god želimo opcije a ne samo jedna onda SELECT tag stavimo SIZE atribut ovako: <select SIZE="3" name="drug"> . U ovom slučaju će se videti SASA, ali i PERA i DRAGO iz prve. Naravno ako kliknemo na strelicu onda će se otvoriti neposredno ispod ili iznad prozorče sa ostalim opcijama. A ukoliko imamo mnogo opcija onda će se u prozorče pojaviti sa desne strane i klizač kojim možemo videti sve opcije. E sad ukoliko želimo da nam se odma pojavi to prozorče sa eventualnim klizačem bez prethodnog kliktanja strelice onda pišemo atribut MULTIPLE (koji nema vrednost).

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma