IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Ekranske (screen) funkcije

Ekranske funkcije daju informacije o ekranskim podacima klijenta. Daću primer sa kompletno svim ovim funkcijema a mislim da on sve objašnjava:

<html><body>
<script type="text/javascript">
document.write("Rezolucija ekrana: " + screen.width + "*" + screen.height + "<br>");
document.write("Rezolucija bez tulbarova: " + screen.availWidth + "*" + screen.availHeight + "<br>");
document.write("Broj bita boje ekrana: " + screen.colorDepth + "<br>");
document.write("Broj bita boje u baferu: " + screen.bufferDepth + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Horizontalni broj piksela po inču: " + screen.deviceXDPI + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Vertikalni broj piksela po inču: " + screen.deviceYDPI + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Horizontalni broj normalnih piksela po inču: " + screen.logicalXDPI + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Vertikalni broj normalnih piksela po inču: " + screen.logicalYDPI + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Omogućeno uredjivanje fontova: " + screen.fontSmoothingEnabled + "<br>");
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
document.write("Broj bita boje po pixelu : " + screen.pixelDepth + "<br>");
    // Ne podržava Internet Explorer 8
document.write("Interval osvežavanja ekrana : " + screen.updateInterval);
    // Ne podržavaju Firefox (verzija 3.3) i Opera (verzija 9.6)
</script></body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte