IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Elementi HTML forme

Postoji potreba za više različitih načina prikupljanja podataka od korisnika pa zato postoje različiti elementi forme. Svaki element forme ima neke svoje osobine. Neki elementi imaju mogućnost direktnog unosa podataka od strane surfera, dok mu drugi omogućuju da izabere jednu od ponuđenih vrednosti, neki se vide u formi a neke ne.

Postoje sledeći elementi forme:

  • Text box
  • Text area
  • Sakriveno polje / hidden field
  • Checkbox
  • Radio dugme
  • Lista / meni – select izbornik
  • Polje za upload datoteka
  • Dugmići

U narednim opisima ovih elemenata formi zanemarićemo mnoge delove samog HTML-a poput davanja širine i visine polja i sličnih stvari za dizajn, već ćemo sekoncentrisati na ključne delove elemenata forme. Ukoliko želite saznati više o samom HTML delu za dizajn elemenata forme predjite na HTML tutorijal i deo sa formama.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija