IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Forma

Na internetu gotovo svi sajtovi imaju formulare koji od nas traže popunjavanje. Ti formulari mogu biti raznovrsni i u smislu podataka koje zahtevaju, ali i po svojoj strukturi. U formularima možemo pisati jednu reč, ili jednu do dve rečenice, ali i čitave pasuse. Od nas se po nekad zahteva da izaberemo neke opcije od unapred pripremljenih, ili da ih čekiramo. Takodje preko tih formulara možemo na sajtovima ubacivati i naše fotografije, neke video klipove, i slično.

Da nema tih formulara na sajtovima bi smo nalazili samo ono što webmasteri pripreme, ili vlasnici tih sajtova. Dok ovako i sami posetioci mogu doprinositi sadržaju sajta. Neki sajtovi se i zasnivaju na tim formularima. Primeri takvih sajtova su forumi, blogovi, youtube, myspace, facebook i tako dalje. Jednom rečju formulari su ti koji čine sajtove dinamičnim.

Izrađivanje formulara omogućavaju HTML FORME. One dakle služe za prikupljane raznih podataka od posetilaca sajta, i te podatke šalju drugim skriptama na dalju automatsku obradu. Skripte koje preuzimaju podatke od HTML formi su PHP, ASP, CGI, JavaScript, i tako dalje.

Postoji glavni tag za forme koji ima naziv FORM. On ima početni i krajnji tag <form></form>. Normalno FORM tag ima nekoliko atributa ali o njima malo kasnije. FORM tag shvatite kao jednu kutiju u koju se smeštaju elementi forme, a upravo preko tih elemenata forme se unose raznorazni podaci. Skoro svi elementi forme moraju isključivo da se nadju samo unutar forme a ne i samostalno izvan nje. Izmedju početnog i krajnjeg FORM taga se ubacuju elementi forme. Elementi forme mogu biti u raznim kombinacijama. Na primer može da postoji samo jedan element forme, mogu dva različita, mogu dva ili više ista, ili više ista sa drugim elementima, itd.

Elementi forme su:

 1. Text box - Polje u kome unosimo tekst od jedne reči do jedne rečenice.
 2. Password field - Polje u koje upisujemo šifre.
 3. Hidden field - Sakriveno polje. Prosledjuje podatke koje posetioci nisu upisali i koji im nisu vidljivi ali su bitni su za dalju obradu unetih podataka.
 4. Text area - Područje u kome unosimo tekst od jedne reči do čitavih nekoliko pasusa
 5. Check box - Potvrdni okvir. Omogućava posetiocima da čekiranjem izaberu jednu ili više opcija od ponudjenih.
 6. Radio button - Radijsko dugme. Slično kao i Check box ali posetioci čekiranjem biraju isključivo samo jednu opciju od više ponudjenih.
 7. Drop-down menu - Spuštajući izbornik. Smisao je isti kao i kod Check box-a, ali se koristi ako se nude veliki broj opcija, na primer desetak ili stotinak. Kad bi smo 100 opcija pisali Check box-om trebala bi nam metar strana, a ovako se pravi padajući izbornik sa klizačem i sve je elegantnije i lepše.
 8. File upload - Polje za unošenje fajlova. Na primer slika, tekst fajlova video klipova, i drugih fajlova.
 9. Submit button - Dugme na koje kliknemo kad popunimo formular. Kad se klikne na to dugme onda forma prosledjuje te naše podatke drugim skriptama na obradu, na primer PHP skripti.
 10. Reset button - Reset dugme briše sve što smo popunili u formi da bi opet krenuli sa novim popunjavanjem jer smo recimo napravili mnoge greške.
 11. Image button - Slikovno dugme. To je dugme koje može imati istu upotrebu kao Submit dugme ali se Image button može i slikovno dekorisati. Submit dugme ne može jer ga definiše sam brauzer po defaultu.

U nastavku će mo objasniti sve ove elemente.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma