IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Frejmovi

Kao što znamo svaka HTML strana mora imati BODY tag u kome se smešta kod strane za prikaz sadržaja u brauzer. Medjutim frejm stranica ne mora sadržati BODY tag, i umesto njega se stavlja FRAMESET tag. Frameset tag ima i početni i krajnji tag. FRAMESET tag se može naći više puta na stranici.

Napravimo stranicu strana1.htm koja ispisuje samo tekst "STRANA1", i stranicu strana2.htm koja samo ispisuje "STRANA2". E sad ako želimo da te dve strane prikažemo na jednoj strani koristimo treću stranu u kojoj se nalazi FRAMESET, koji definiše na koji način će se podeliti strana kako bi se prikazale strane strana1.htm i strana2.htm. Na primer ako želimo stranu da podelimo na pola po vertikali onda pišemo:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frejm strana</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=50%, 50%>
     <FRAME SRC="strana1.htm">
     <FRAME SRC="strana2.htm">
</FRAMESET>
</HTML>

Tag FRAME definiše uz pomoć atributa SRC stranicu koja će biti prikazana u odgovarajućem prostoru na stranici.

Atribut COLS u FRAMESET tagu definiše u kom odnosu će strana1.htm i strana2.htm deliti po vertikali frejm stranu. U našem slučaju na pola jer je 50%. Znači bez obzira kolika je rezolucija ekrana stranica će biti izdeljena po vertikali tačno po sredini. Kad imamo više frejmova i ako svima dajemo vrednost u procentima uvek se mora vodito računa da zbir svih procenata iznosi 100%, jer u suprotno dolazi do greške.

Doduše redje ali takodje za definisanje veličine polja frejma umesto procenata mogu se koristiti i pikseli. Na primer COLS=300, 500. Ali u ovom slučaju stranica sa frejmovima različito će se prikazivati na različitim rezolucijama ekrana. Na primer ako je rezolucija ekrana 1280 u širini naši prozori frejma biće jako uski i zauzimaće mali prostor uz levu ivicu strane a ostatak strane će biti prazan. Tu nelagodnost možete izbeći ako napišemo COLS= 300,*. Zvezdica u prevodu znači " sve što je ostalo ".

Frejm stranicu možemo deliti i po horizontali. U tu svrhu se koristi atribut ROWS u FRAMESET tagu. Sve što smo pisali za COLS važi i za ROWS samo što se sve odnosi na horizontalnu podelu stranice.

Podela prostora frejm strane po vertikali ili horizontali se može izvršiti i ovako: COLS="50,*,2*". To znači da će prvi frejm zauzeti 50 piksela a druga dva ostatak ekrana, stim što će treći frejm biti duplo veći od drugog.

Deljenje strane može se vršiti koliko god želimo i kako god želimo. Hajde na primer u našem gornjem kodu da frejm koji zauzima strana2.htm podelimo takodje na pola, ali u ovom slučaju igre radi po horizontali, i u novom trećem polju da prikažemo neku novu stranicu, na primer strana3.htm koja ispisuje tekst "STRANA3":

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frejm strana</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=50%, 50%>
     <FRAME SRC="strana1.htm">
     <FRAMESET rows=50%, 50%>
            <FRAME SRC="strana2.htm">
            <FRAME SRC="strana3.htm">
    </FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Primećujete da kad god se vrši neka nova podela uvek se mora koristiti FRAMESET tag jer on definiše na koji način će se deliti prostor. U ovom našem slučaju podeliće se 50% po horizontali. A sve to bi brauzer prikazao ovako:

Frejmovi

E sad možemo nastaviti sa deljenjem koliko nam je volja i kako god želimo, ili po vertikali ili horizontali. Samo ako delimo u procentima moramo voditi računa da zbir svih horizontalnih delova mora biti 100% ali i vertikalnih. Ako želimo neko polje da podelimo, na primer polje gde je strana3.htm, onda izbrišemo FRAME tag koji sadrži adresu strana3.htm i na tom mestu stavimo <FRAMESET></FRAMESET>, i definišemo atributima deljenje tog prostora, i u njemu stavimo koliko god želimo FRAME tagova.

Ranije su postojali neki brauzeri koji nisu podržavali frejmove. Kako danas internet posećuju milijarde ljudi dnevno moguće je da i danas neko koristi takav brauzer, koji onda otvori samo praznu stranicu. Da se ta nelagodnost ne bi desila tag NOFRAMES omogućava da takvim posetiocima napišete nešto. Evo primera koji će sve razjasniti:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frejm strana</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET cols=50%, 50%>
     <FRAME SRC="strana1.htm">
     <FRAMESET rows=50%, 50%>
            <FRAME SRC="strana2.htm">
            <FRAME SRC="strana3.htm">
    </FRAMESET>
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<BODY>
<!--  Ovde pišete HTML tagove sve normalno kao kad pišete obične HTML stranice  --> </BODY>
</NOFRAMES>
</HTML>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma