IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Funkcija preg_match_all

Funkcija preg_ match_all je jako slična preg_match funkciji stom razlikom što ona traži sve do kraja teksta ono što smo definisali regularnim izrazom i smešta sve redom u $rezultat. Ajde da vidimo primer:

$tekst="aaa12345678 wwww 4356754754637823";
preg_match_all ("/[0-9]{8}/", $tekst, $rezultat);
echo $rezultat[0][0]."<br>".$rezultat[0][1]."<br>".$rezultat[0][2];

Rezultat:

12345678
43567547
54637823

Funkcija je izvukla sve osmocifrene brojeve iz teksta. Šta će se desiti ako ubacimo i četvrti parametar PREG _OFFSET _CAPTURE ??

$tekst = "aaa12345678 wwww 4356754754637823";
preg_match_all ("/[0-9]{8}/", $tekst, $rezultat, PREG_OFFSET_CAPTURE);
echo $rezultat[0][0][0] ."<br>"
     .$rezultat[0][0][1]."<br>"
     .$rezultat[0][1][0]."<br>"
     .$rezultat[0][1][1]."<br>"
     .$rezultat[0][2][0]."<br>"
     .$rezultat[0][2][1];

Rezultat bi bio:

12345678
3
43567547
17
54637823
25

Neke složenije primere, kao i sve vezano za funkciju možete videti u LINK

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija