IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Funkcije za obradu promenjljivih

gettype ()

gettype () funkcija utvrdjuje kog je tipa promenjljiva i vraća naziv tipa promenjljive. Naziv tipa promenjljive može biti sledeći:

 • boolean
 • integer
 • double
 • string
 • array
 • object
 • resource
 • NULL
 • unknown type - ako je tip promenjljive nepoznat
Evo primera:

$a= 4.12;
echo gettype($a);

Rezultat će biti:

double

Za razliku od funkcije gettype () koja ispituje tipove promenjljivih i koja kao rezultat vraća ime tipa promenjljive postoje i funkcije koje ispituju tačno odredjene tipove promenjljivih i vraćaju logički true ako je promenjljiva tog tipa ili false ako nije. Te funkcije su:

 • is_array - utvrdjuje da li je promenjljiva niz
 • is_double, is_float, is_real, (sve je to ista funkcija) - ispituje da li je promenjljiva realan broj
 • is_long, is_int, is_integer, (takodje je sve to ista funkcija) - ispituje da li je promenjljiva ceo broj
 • is_string - ispituje da li je promenjljiva string
 • is_object - ispituje da li je promenjljiva objekat

settype ()

Funkcija settype () ima sledeći oblik:

settype ($a, "string");

settype () menja tip promenjljive $a iz prvog argumenta u tip promenjljive koji je naveden u drugom argumentu funkcije koji je pod navodnicima. U našem slučaju je tipa "string". Evo primer:

$a=4.12;
settype($a, "integer");
echo $a;

Rezultat:

4

Postoje i funkcije koje menjaju tip promenjljive u tačno odredjen tip. Evo tih funkcija:
 • intval ($a) - menja vrednost u ceo broj
 • doubleval ($a) - menja vrednost promenjljve u realan broj
 • strval ($a) - menja vrednost u string

Ispitivanje i promena stanja promenjljive

Te funkcije su:
 • isset ($a) funkcija vraća true ako je promenjljiva definisana a ako nije vraća false.
 • unset ($a) čini nedefinisanom promenjljivu $a.
 • empty ($a) vraća true ako nije definisana promenjljiva $a ili ako je vrednost promenjljive nula, a u suprotno ako je vrednost promenjljve različita od nule i definisana je vraća false.
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija