IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

HTML

HTML je skraćenica od HyperText Markup Language. HyperText (u prevodu hipertekst) je tekst koji sadrži isprepletene hiperveze izmedju relevantnih reči, a postupak pravljenja hiperteksta se naziva hipertekstovanje. Kad se pojavio HTML jezik on je bio upravo takav da je sadržao samo hipertekst. Znači mogli ste da kliknete na pojedine reči i one bi vas poslale na neku drugu internet stranu ili pak unutar te iste strane ali u nekom njenom drugom delu. Medjutim kasnije se HTML razvijao i dodavane su nove mogućnosti manipulacije sa slikama, tabelama i tako dalje.

HTML je opisni skriptni jezik namenjen izradi web stranica. HTML ima elemente kojima se upravlja tekstom, paragrafima, citatima, linkovima, slikama i slično. Takodje postoje i elementi koji opisuju samu internet stranu brauzeru i pretraživačima u smislu kratkog opisa dokumenta, ključne reči koje su prisutne na stranici, podaci o autoru i slično. Ovi HTML elementi su poznati kao meta podaci i vidljivi su samo ako se pogleda izvorni HTML kod a ne i internet strana u brauzeru. Meta podaci se smeštaju u meta tagove. Kasnije će mo detaljnije videti o čemu se radi.

U principu možete napisati tekst u najobičnijem tekst editoru (na primer u notepad-u), snimiti taj tekstualni fajl sa ekstenzijom .html, ili samo .htm i pogledati ga u svom brauzeru. Videćete da će vaš brauzer prikazati vaš tekst. Ako taj fajl stavite i na host i linkujete adresu iz brauzera opet će vaš tekst biti vidljiv.

 Medjutim ako želimo da nam stranica sadrži linkove, tabele, slike, i dizajnerske elemente koji su standard za internet strane, kao što su navigacijski dugmići i slično, onda moramo savladati HTML jezik kako bi smo sve to napravili.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma