IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

HTML DOM objekti

HTML DOM je mapa HTML i CSS objekata. JavaScript ima za svaki HTML i CSS objekat odgovarajuću funkciju pomoću koje pristupamo, dodajemo, menjamo ili brišemo taj HTML ili CSS objekat. HTML objekti su u glavnom svi HTML tagovi, a CSS objekti su u glavnom svi CSS atributi. Da bi smo ovim HTML i CSS objektima pristupili moramo uvek ispred odgovarajućih funkcija, odvojeno tačkom, koristiti rezervisanu reč document. Document objekat je takođe deo window objekta, te se može pisati i window.document ali može i bez tog window, pa se zato skoro i nikad ne piše window.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte