IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

HTML forme, PHP i srpska slova

Problem Srpskih znakova leži u nepravilnom i nedoslednom korišćenju charseta unutar svih dokumenata skripte. Pre izrade skripti dobra praksa je odlučiti se za jedan (ili oba) charset taga te ga dosledno koristiti na svim dokumentima unutar sitea. Time ćete izbeći sve probleme. Ovo pravilo vredi i za rad sa bazom podataka. Obično je dovoljno postaviti sledeće meta tagove izmedju <head><head> tagova:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

U slučaju korišćenja charset-a u tekstovima na stranici možemo preko tastature pisati domaća slova. Medjutim postoji mogućnost i nekorišćenja charset-a, ali onda moramo za svako naše slovo koristiti šifru. Te šifre su sledeće:

Slovo HTML kod
Ć &#262;
ć &#263;
Č &#268;
č &#269;
Š &#352;
Slovo HTML kod
š &#353;
Đ &#272;
đ &#273;
Ž &#381;
ž &#382;
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija