IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Tekst

Svaka HTML internet stranica se u globalu sastoji od tagova. Početak taga je logički znak manje "< " a kraj taga je logički znak veće " > ". Izmedju ta dva znaka, ili tačnije rečeno unutar taga se smešta ime taga i atributi taga. Ime taga definiše o kom tagu se radi, a atributi definišu ponašanje i način prikaza označenog dela teksta ili dokumenta. Znači pomoću tagova se određeni deo teksta ili dokumenta odvaja od ostatka i na njega se primenjuju pravila definisana samim tagom.

Postoje elementi HTML-a koji se sastoje samo od jednog taga, ali postoji i veliki broj elemenata koji se sastoji od dva taga. Oni koji se sastoje od dva taga imaju početni i krajnji tag. Početni i krajnji tag se razlikuju po tome što krajnji ima kosu crtu " / " ispred imena taga a početni nema. Izmedju početnog i krajnjeg taga se nalazi tekst ili dokument na koji se primenjuju pravila koja definiše taj tag i njegovi atributi.

Sve ovo verovatno deluje apstraktno zato hajde sa konkretnim primerima i sve će se razjasniti. Otvorite NOTEPAD i krenite sa pisanjem.

Svaka HTML internet strana mora početi sa tagom <HTML>. Taj tag ima i krajnji tag i on je </HTML>. Sve izmedju ta dva taga je HTML dokument, i svaki brauzer zna pomoću tih tagova granicu HTML dokumenta.

Dalje u svakom HTML dokumentu mora se naći i par HEAD tagova. Naravno ne treba više napominjati da svi naredni tagovi, i sve što budemo učili se smešta izmedju <HTML> i </HTML> tagova. Znači imamo:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>

Ono što se smešta unutar HEAD tagova nije direktno vidljivo posetiocima stranice preko brauzera. Tu se smeštaju META tagovi koji opisuju dokument, govori ko je autor, koje su ključne reči na stranici, opis stranice za pretraživače i tako dalje. Ali tu se smešta i naslov web stranice koji je vidljiv u jezičku brauzera kad se strana otvori. Postoji jedan problem sa našim srpskim slovima kao što su šŠđĐčČćĆžŽ. Naime dok ih pišemo pri izradi HTML stranice oni su lepo vidljivi jer su definisani unutar našeg operativnog sistema. Ali kad tu HTML stranicu prebacimo na host i preuzme je brauzer on nezna za naša slova! Da bi mu definisali naša slova unutar HTML dokumenta unutar HEAD taga kao meta tag moramo staviti jedan od ova dva:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

Ukoliko želite da koristite ćirilicu, sve što treba je da u gornjem redu vrednost 1250 zamenite sa 1251. Za latinično pismo sa našim slovima postoji još jedna varijanta:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

I nakon svega ovoga naš HTML kod će izgledati:

<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE>Moja prva HTML web strana</TITLE>
</HEAD>
</HTML>

Glavni deo HTML dokumenta koji je vidljiv posetiocima stranice u brauzeru se nalazi između BODY tagova:

<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE>Moja prva HTML web strana</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Ovo je tekst moje prve web stranice
</BODY>
</HTML>

Sada treba dokument snimiti, na primer kao strana1.htm u neki folder, i pogledati tu stranicu u brauzer. Videćete ispisano pri vrhu u levom uglu naš tekst "Ovo je tekst moje prve web stranice".

U nastavku tutorijala pisaćemo samo BODY delove zbog sažetosti, a Vi kad pravite HTML stranice naravno nemojte izostavljati sve potrebne HTML elemente.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma