IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Hystori funkcije

History funkcije čuvaju URL-ove koje je korisnik posetio.

History.length

history.length - vraća broj stranica na sajtu koje je posetio posetilac. Na primer ako napišemo document.write(histori.lenght) ispisaće se broj posećenih strana posetioca. Ovaj podatak može se korisno upotrebiti u nekim statistikama posete sajta.

History.back( ) i history.forward( )

history.back( ) i history.forward( ) - pomoću ovih funkcija možemo kreirati dugme kojim će mo omogućavati posetiocima sajta da se vraćaju (back) na prethodnu posećenu stranicu, ili da idu na sledeću stranicu u odnosu na tu (forward). Evo primera:

<html><body>
<input type="button" value="Povratak na prethodnu stranicu" onclick="window.history.back()">
</body></html>

Go(argument)

go(argument) - Funkcija koja učitava tačno odredjenu stranicu iz istorije poseta stranica. Argument može biti broj stranice, znači 1, 2, 3 itd, ili pak konkretan URL stranice. Na primer ako hoćemo efekat back( ) funkcije možemo pisati go(-1). Medjutim možemo se vratiti na neku stranicu još u nazad na primer go(-3), itd.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte