IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Implementacija JavaScript u HTML

Postoje nekoliko načina implementacija, to jest umetanja JavaScript koda unutar HTML koda. Osnovni je pomoću SCRIPT taga, koji ima i početni i krajnji tag, ovako:

<script type="text/javascript">
<!--
    Ovde se smešta JavaScript kod
 //-->
</script>

Unutar SCRIPT taga koristi se atribut TYPE sa vrednošću text/javascript kako bi brauzer prepoznao da se radi o JavaScript kodu. Primećujete da smo JavaScript kod takodje umetnuli i izmedju HTML oznake za komentar. Naime, ako postoji neki brauzer koji nema ugrađenu podršku za JavaScript on će sam JavaScript kod prikazatii kao tekst što je efekat koji sigurno ne želimo. Da bi to izbegli, potrebno je sam skript staviti unutar HTML oznake za komentar “<!--” i “-->”.

Po nekad je Javascript kod jako veliki pa da ne opterećujemo HTML fajl možemo ga smestiti u poseban fajl sa ekstenzijom .js . Umetanje takvog JavaScript fajla u HTML kod vrši se ovako:

<script type="text/javascript" src="javascriptFajl.js"></script>

Kao što vidimo dodali smo atribut SRC koji za vrednost ima lokaciju JavaScript fajla. U samom JavaScript fajlu na početku ne stavljamo nikakve posebne tagove ili bilo kakve oznake, već normalno pišemo čist JavaScript kod. Ovi zasebni fajlovi su jako zgodni u slučajevima kad jednom napisan JavaScript kod možemo upotrebljavati u više HTML dokumenata. Obično se JavaScript fajlovi umeću u HEAD delu ali i ne mora.

JavaScript kod, kao što smo rekli, se umeće u HEAD delu HTML koda, i u tom slučaju taj kod se ne izvršava sve dok se ne pozove na izvršenje. U HEAD delu se najćešće smeštaju JavaScript funkcije koje mi pravimo. Takodje JavaScript kod možemo umetati i u BODY delu. Kada se umetne u BODY, onog trenutka kad brauzer naidje na SCRIPT tag u kome je JavaScript kod onda se taj kod i izvršava. Broj umetanja je neograničen, kako u BODY tako i u HEAD delu. Medjutim u HEAD nema potrebe za višestruko umetanje jer se JavaScript kod izvršava tek nakon poziva, što znači da komotno možemo sve JavaScript kodove smestiti u jedan SCRIPT tag.

Medjutim odredjene JavaScript naredbe mogu se naći u HTML kodu i izvan SCRIPT taga. Te naredbe se upotrebljavaju kao HTML atributi. Evo primera:

<html><head>
<title>Moj prvi JavaScript</title>
<script type="text/javascript" src="javascriptFajl.js"></script>
</head>
<body onload="nekaJavaScriptFunkcija()">
tekst tela dokumenta
</body></html>

ONLOAD je JavaScript naredba, a kao što vidimo unutar HTML koda se tretira kao atribut. Takvi JavaScript HTML atributi za vrednost mogu imati i neke naše kreirane funkcije u JavaScript. U konkretno ovom primeru je to naša nekaJavaScriptFunkcija() koja je definisana unutar fajla javascriptFajl.js a koji smo umetnuli u HEAD delu SCRIPT tagom. E sad naravno, ne mora samo BODY tag imati takve JavaScript atribute. Gotovo svi HTML tagovi mogu sadržati odredjene JavaScript naredbe kao svoje atribute. U ovom konkretnom slučaju ONLOAD atribut ima efekat da tek kad se ceo BODY tag realizuje (drugim rečima kad se učita cela stranica) onda se aktivira vrednost atributa, to jest u konkretnom slučaju pokreće se na izvršenje naša funkcija.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte