IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Iskazi require i include

Upotrebom iskaza require u PHP skripti se može učitati datoteka koja može sadržati PHP iskaze, HTML kod, PHP funkcije ili klase. Za objašnjenje iskaza require neka imamo na primer fajl umetak.php u kome je zapisano sledeće:

<?
echo "Vrlo jednostavan primer upotrebe iskaza require.<br>";
?>

A u fajl sa nazivom glavna_strana.php je zapisano:

<?
echo "Ovo je glavna strana.<br>";
require ("umetak.php");
echo "Kraj strane.";
?>

Nakon izvršavanja skipte glavna_strana.php dobija se sledeći rezultat:

Ovo je glavna strana.
Vrlo jednostavan PHP primer iskaza require.
Kraj strane.

Ovde vidimo da iskaz require umeće TEKST skripte koje poziva. Znači bukvalno ubacuje tekst iz pozvanog fajla a ne na primer da ubacuje rezultat skripte koji poziva !!

Zamislimo sada i ovo: Sajt sadrži na stotine stranica napravljenih identično u HTML. Doneta je odluka da se na takvim stranama mora ubaciti mejl za kontakt. Da bi to odradili morate uneti promene na svaku od nekoliko stotina stranica. To je ogroman poso. U PHP-u možemo na primer zajednički HTML kod za sve stranice izvući u jedan fajl i pozivati ga kad god nam zatreba require iskazom. I ako želimo nešto izmeniti onda je dovoljno izmeniti samo taj jedan HTML fajl a ne na stotine.

Kao što znamo, ako želimo primenjivati PHP na nekoj stranici na sajtu ona mora da se završava sa .php. Ali iskaz require može da poziva fajl sa bilo kojim završetkom u nazivu čak i ako se unutar tog fajla nalazi php cod. Uobičajno i preporučljivo pravilo, ali ne i obavezno, jeste da nastavak imena fajlova koji služe isključivo za umetanje u druge fajlove (na primer izmedju ostalog i umetanje pomoću iskaza require) bude .inc (inc – je skraćenica od include – umetanje). E sad ako postavimo HTML, php ili bilo koji drugi cod u fajlu koji se završava sa .inc i ako pozovemo taj fajl pomoću internet pregledača isčitaće ne ono što sadrži taj fajl kao da je običan tekstualni fajl. Da bi smo sprečili radi bezbednosti sajta prikazivanje koda moramo zabraniti korisnicima preko interneta čitanje tog .inc fajla a dozvoliti samo skriptama sa servera da ga čitaju. To se odradjuje tako što CHMOD .inc fajla se postavi na 600. Ako koristite Total Commander za pristup hostu onda CHMOD bilo kog fajla ili foldera na hostu možete podesiti ako partite sledeću liniju: Jedan desni klik na fajl ili folder kome želite podesiti CHMOD, zatim u gornjem levom uglu kliknite na Files, pa kliknite na Change attributes, i u prozoru koji vam se otvori u donjem levom uglu upišite 600. Ako posle tog podešavanja upišite u internet pregledniku adresu fajla kome ste podesili CHMOD na 600 videćete da brouzer neće ništa iščitavati. Ako se fajl za umetanje završava sa ekstenzijom .php CHMOD 600 ne deluje na njega, već će se izvršiti kod u tom fajlu.

Upotreba iskaza require i include je gotovo ista. Razlika je ta što u slučaju greške unutar fajla koji umeće iskaz require prekida izvršenje skripta, dok include daje samo upozorenje.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija