IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JavaScript

JavaScript programski jezik unapredjuje HTML dokument u smislu dinamičnosti, realizuje razne grafičke efekte, ali i funkcionalno i interaktivno. Kao takav JavaScript se integriše u HTML kod. Iz ovoga verovatno pretpostavljate da vam je besmisleno učiti JavaScript ukoliko neznate HTML. Medjutim preporučujemo da takodje naučite i CSS pre nego krenete sa učenjem JavaScript-a.

JavaScript se izvršava jedino na klijentskoj strani, odnosno u brauzeru. JavaScript ne može da razmenjuje podatke sa hard diskom.

Evo konkretno na primer, JavaScript može izvršavati odredjene akcije kada se recimo završi učitavanje stranice, ili kada korisnik klikne, ili predje preko nekog HTML elementa-. Takodje JavaScript može napisati neki tekst u zavisnosti od neke akcije koju izvede posetilac na stranici. Može čitati i menjati sadržaj nekog HTML elementa. Može se koristiti za proveru valjanosti podataka koji se unose u HTML forme pre nego što se pošalju na server. To štedi resurse servera. I još mnoge druge korisne stvari možemo obaviti JavaScript-om unutar HTML dokumenta koji sam HTML ne može.

JavaScript je stvorio Brendan Eich na Netscape 1996 godine. JavaScript se i danas usavršava i razvija. Dodatnu popularnost JavaScript jeziku doneo je AJAX koji omogućava JavaScript-u da u svakom trenutku nezavisno od akcije posetioca razmenjuje u oba smera podatke sa serverom. To čini jako dnamičnim internet strane.

I još nešto. JavaScript može manipulisati i odredjenim sadržajima, ali mora se znati da taj sadržaj nije vidljiv pretraživačima, što znači da nikad neće se naći u rezultatima pretrage. E sad sa druge strane ako je nekom i potrebno da se sadržaj sajta ne nadje u rezultatima pretrage onda može sav sadršaj sajta da ide preko JavaScript.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte