IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JavaScript funkcije nizova

concat( )

concat( ) spaja dva ili više niza. Evo primer:

a = [2, 4, "Milan"]
b = [5, 2, 3]
c = [1, 7, 9]
spoj = a.concat(b, c)

Niz spoj će imati vrednosti: 2, 4, "Milan", 5, 2, 3, 1, 7, 9. A da smo primera radi napisali b.concat(c, a) vrednosti bi bile: 5, 2, 3, 1, 7, 9, 2, 4, "Milan". Mogu i više od 3 niza.

join( )

join( ) funkcija sve elemente niza spaja u jedan string. Evo primera:

<html><body>
<script type="text/javascript">
voce = ["Banana", "Jabuka", "Narandza", "Mango"];
document.write(voce.join( ) + "<br>");
document.write(voce.join("+") + "<br>");
document.write(voce.join(" plus "));
</script>
</body></html>

Kao rezultat u brauzeru će se pojaviti sledeće:

Banana,Jabuka,Narandza,Mango
Banana+Jabuka+Narandza+Mango
Banana plus Jabuka plus Narandza plus Mango

Mislim da je ovde što se tiče same funkcije sve jasno. Medjutim da objasnimo document.write. Write je funcija za ispisivanje na ekran onog što je u zagradi. Medjutim ako napišemo samo write neće se ispisati. Da bi se ispisalo moramo definisati u kom objektu želimo ispisivanje. Ako želimo u sklopu našeg HTML dokumenta onda moramo napisati document pa tačka pa onda write, i onda u zagradi ono što želimo ispisati.

pop( )

pop( ) funkcija briše zadnji element u nizu a ujedno i vraća tu vrednost, tako da ako želimo možemo tu izbrisanu vrednost smestiti u neku novu promenjljivu. Evo primera:

a = [1, 3, 6]
b = a.pop( )
document.write(a + "<br>" + b)

Rezultat će biti:

1,3
6

shift( )

shift( ) funkcija je ista kao i pop( ) samo što uklanja prvi element i vraća ga ako je potrebno u nekoj promenjljivoj.

push( )

push( ) funkcija dodaje nove elemente na kraj niza a ako nam je potrebno i vraća broj koji je jednak ukupnom broju elemenata niza sa novim elementima koji su dodati.

<script type="text/javascript">
voce = ["Banana", "Kivi", "Jabuka", "Mango"];
document.write(voce.push("Kruska") + "<br>");
document.write(voce.push("Limun", "Grozdje") + "<br>");
document.write(voce);
</script>

Rezultat:

5
7
Banana,Kivi,Jabuka,Mango,Kruska,Limun,Grozdje

unshift( )

unshift( ) funkcija je skoro ista kao i push( ) samo što dodaje nove elemente na početku niza. Naravno i on vraća po potrebi broj elemenata novokomonovanog niza.

reverse( )

reverse( ) funkcija pravi obrnuti redosle elemenata u nizu. Onaj koji je prvi biće zadnji, drugi, biće predzadnji itd.

<script type="text/javascript">
voce = ["Banana", "Kivi", "Jabuka", "Mango"];
document.write(voce.reverse( ));
</script>

Rezultat:

Mango,Jabuka,Kivi,Banana

slice( )

slice( ) funkcija odabira deo niza i vraća u novi niz. Prvi broj u zagradi je od kog broja elementa će se iseći niz a drugi broj je krajnji element. Broji se od 1.

<html><body>
<script type="text/javascript">
voce = ["Banana", "Jabuka", "Narandza", "Mango"];
document.write(voce.slice(1, 3 ) + "<br>");
document.write(voce.slice(1, 2) + "<br>");
document.write(voce.slice(3));
</script>
</body></html>

Rezultat:

Jabuka,Narandza
Jabuka
Mango

sort( )

sort( ) funkcija sortira elemente niza po abecednom redosledu, ili po brojčanom. Mislim da ovde ne treba primer ali vi možete da eksperimentišete.

splice( )

splice( ) funkcija dodaje i uklanja elemente u nizu. Evo primera:

<script type="text/javascript">
voce = ["Banana", "Narandza", "Jabuka", "Mango"];
voce.splice(2, 0, "Limun");
document.write(voce);
</script>

Rezultat:

Banana,Narandza,Limun,Jabuka,Mango

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte