IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JavaScript IF, IF ELSE i SWITCH grananja

If

Najednostavnija odluka u programu jeste praćenje neke grane ili putanje programa ako je ispunjen određen uslov. Formalna sintaksa za ovu konstrukciju je:

if (uslov) {
  // kod koji se izvršava ako je uslov true
}

Ako se vrši grananje u oba slučaja, i kad je uslov ispunjen a i kad nije, koristi se onda if else konstrukcija.

if (uslov) {
     //kod koji se izvršava ako je uslov true
} else {
     //kod koji se izvršava ako je uslov false
}

A možemo pratiti i nekoliko uslova.

if (uslov1) {
     //kod koji se izvršava ako je uslov1 true
} else if (uslov2) {
     //kod koji se izvršava ako je uslov2 true
} else {
     //kod koji se izvršava ako uslov1 i uslov2 nemaju vrednsot true
}

Evo konkretan primer. Za veće kupovine daje se popust:

  • Za manje od 5 kupljenih artikla nema popusta,
  • 5 – 10 – popust 10%,
  • 11 – 15 – popust 12%,
  • 16 i više - popust 15%

Evo kako bi izgledao kod:

if (kolicina < 5) procenat = 0;
else if (kolicina > 4 && kolicina < 11) procenat = 10;
else if (kolicina > 10 && kolicina < 16) procenat = 12;
else (kolicina > 15) procenat = 15;

Ovde uslovi jedan drugi isključuje pa će se izvršiti samo jedan, ali ako se uslovi preklapaju biće izvršen onaj na koga se prvo naidje a ostali će biti preskočeni.

SWITCH

Takodje i SWITCH odlučuje izmedju više opcija. Na primer, napravimo program koji će brojeve od 1 do 3 imenovati, a ako je u pitanju neki drugi broj izvan skupa od 1 do 3 da ispiše "vrednost promenjljive nije iz skupa jedan do tri".

switch (a) {
   case 1:
       document.write("jedan");
   break;
   case 2:
       document.write("dva");
   break;
   case 3:
       document.write("tri");
   break;
   default:
      document.write("vrednost promenjljive nije iz skupa od jedan do tri");
   break;
}

Umesto na primer "case 1:" možemo pisati i neki matematički izraz ako je neophodno, pa tako bi bilo na primer:

case (b * 25 + 4);

Isto može i neki ovakav program da se pojavi:

switch (x) {
   case (y * 4):
   case (9 * 3):
       document.write("Zapamti");
   break;
   default:
       document.write("Zaboravi");
}

Dakle, mogu se pojaviti više CASE naredbe sa jednom BREAK naredbom. Naredba DEFAULT obezbeđuje nastavak po putanji izvršavanja kada vrednost izraza ne odgovara ni jednoj oznaci naredbe CASE. Naredba BREAK, koja služi za izlazak iz petlje, ovde ima značajnu ulogu. Naime, ako nije navedeno break posle svake grupe naredbi u case granama, izvršiće se sve naredbe iz svake case grane bez obzira na to da li je nađena odgovarajuća oznaka.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte