IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JS border CSS funkcije

JS funkcije Objašnjenje Vrednosti Objašnjenje vrednosti E F O
border

borderBottom

borderLeft

borderRight

borderTop

outline

Definisanje debljine linije thin tanka linija 4 1 9
medium srednje debljine
thick debela linija
debljina linija u px Definisanje debljine u pikselima
Definisanje stila linije none bez stila
hidden skriven
dotted tufne
dashed isprekidana linija
solid puna linija
double dupla linija
groove brazda
ridge greben
inset umetak
outset ispupčenje
Definisanje boje linije red ime boje, blue, black ...
rgb(123,34,213) RGB boja
#ACA445 Heksadecimalna boja

Funkcija border se odnosi za sve 4 linije koje ograničavaju elemente. Medjutim mi možemo definisati i svaku liniju posebno. Tako na primer ako umesto border napišemo borderleft onda će mo definisati samo levu ivicu elementa. BorderRight definiše desnu ivicu, borderTop definiše gornju liniju elementa, a borderBottom donju ivicu. I border, i borderLeft, borderRight, borderBottom i borderTop imaju iste vrednosti za definisanje boje, stila i debljine linija.

Kao što vidimo u tabeli egzistira i outline funkcija. Outline u CSS je u stvari linija koja uokviruje  i sam border! I outline takodje ima iste vrednosti za boju, stil linije i debljinu linije, pa da ne bi pravili zasebnu tabelu mi smo i nju smestilu u ovoj tabeli sa border funkcijama. Outline funkciju ne podržava Internet Explorer.

Evo jednog primera i za border i za outline:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function element(a){
    if(a == "border") document.getElementById("p1").style.border="5px double #0000FF";
    if(a == "outline") document.getElementById("p1").style.outline="6px inset #FF00FF";
}
</script>
</head><body>
<input type="button" onclick=element("border") value="Promeni border"><br>
<input type="button" onclick=element("outline") value="Promeni outline">
<p id="p1">Ovo je paragraf</p>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte