IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JS layout CSS funkcije

JS funkcije Objašnjenje Vrednosti Objašnjenje vrednosti E> F O
clip Seče slike rect(top, right, bottom, left) Definiše vidljivi deo 4 1 9
auto Po defaultu
cursor Definiše izgled kursora URL Url slika kursora
default Default kursor (strelica)
auto Brauzer postavlja kursor
crosshair U obliku znaka +
pointer U obliku ruke
move U obliku + a ima i strelice na krajevima
e-resize Minus sa strelicama na krajevima
ne-resize Linija po dijagonali sa strelicama na krajevima
nw-resize isto kao gore samo suprotna dijagonala
n-resize Uspravna linija sa strelicama na krajevima
se-resize isto kao nw-resize
sw-resoze isto kao ne-resize
s-resize isto kao n-resize
w-resoze isto kao e-resize
wait Peščani sat
help Kursor sa znakom pitanja
display Definiše kako će se prikazivati element none Element neće biti prikazan. Sakriće se
block Element će biti prikazan kao blok (<div>,<p> itd.)
inline Element će biti prikazan kao inline (<span>, <a>)
list-item Element će biti prikazan kao lista
run-in Element će biti prikazan kao blok ili inline u zavisnosti od konteksta
compact Element će biti prikazan kao blok ili inline da bi se zauzeo što manji prostor
marker Slično kao inline
table Element će biti prikazan kao tablca
inline-table Element će biti prikazan kao inline tablica
table-row-group Element će biti prikazan kao grupa od jednog ili više reda
table-header-group Element će biti prikazan kao zaglavlje tablice
table-footer-group Element će biti prikazan kao podnožje tablice
table-row Element će biti prikazan kao red tablice
table-column-group Element će biti prikazan kao grupa od jednog ili više stupaca
table-column Element će biti prikazan kao stupac ćelija
table-cell element će biti prikazan kao ćelija
table-caption Element će se prikazati kao naslov tablice
height
width
minHeigh
maxHeigh
minWidth
maxWidth
Definiše visinu elementa auto Brauzer postavlja visinu
visina u pikselima Definiše se u pikselima, milimetrima i ostalim CSS mernim veličinama 4M 1 9
visina u % U procentima u odnosu na visinu bloka u kome se nalazi element
overflow Definiše radnje ako sadržaj elementa ne stane u  okvir auto Brauzer sam odredjuje radnje 4 1 9
scroll Pojavljuje se klizač
visible Proširuje se prostor da bi se sve vidlo
hidden Vidi se samo koliki je prostor a ostatak se ne vidi
verticalAlign Definiše vertikalno poravnanje elementa baseline Element je postavljen u nivou kao i nadredjeni element 4 1 No
sub poravnava se kao što je napisan
super poravnava kao natpis
top Poravnava pri vrhu
tex-top Vrh elementa je uskladjen sa vrhom nadredjenog elementa
middle Element se nalazi u sredini nadredjenog elementa
bottom Element se nalazi u donjem delu nadredjenog elementa
tex-bottom Dno elementa je uskladjen sa dna nadredjenog elementa
dužina u px Položaj se odredjuje u pikselima
dužina u % Položaj se odradjuje u procentima
visibility Definiše vidljivost elementa visible Po defoltu je element vidljiv 4 1 9
hidden Element nije vidljiv ali prostor koji zauzima je zauzet
collapse Element nije vidljiv ali i prostor koji zauzima je slobodan

Daću samo jedan primer ali vama ako nisu jasna objašnjenja eksperimentišite malo ili odite u CSS delu koji sve pojedinačno objašnjava.

<html><head>
<script type="text/javascript">
function funkcija(){
    document.body.style.cursor="help"
}
</script>
</head>
<body onload = funkcija()>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte