IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JS list CSS funkcije

JS funkcije Objašnjenje Vrednosti Objašnjenje vrednosti E F O
listStyle Odredjuje tip markera liste none bez markera 4 1 9
disc puni kružići
circle prazni kružići
square puni kvadratići
decimal na primer 1 2 3...
decimal-leading-zero na primer 01 02 03 ... ne
lower-roman na primer i ii iii iv 4
upper-roman na primer I II III IV
lower-alpha na primer a b c..
upper-alpha A B C ...
lower-greek grčka slova ne
lower-latin na primer a b c ...
upper-latin A B C ...
hebrew hebrejski brojevi
armenian armenijski brojevi
georgian gruzijski brojevi
cjk-ideographic cjk simboli ne
hiragana vijetnamski
katakana indonežanski
hiragana-iroha vijetnamski
katakana-iroha indonežanski
Lista je i onako uvučena od ostalog teksta ali može biti i još uvučenija outside uvučena normalno 4 1 9
inside još više uvučena
Odredjuje sliku markera url(URL) adresa slike 4 1 ne

Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function lista(){
     document.getElementById("ul").style.listStyle="decimal inside";
}
</script>
</head><body>
<ul id="ul">
     <li>Coffee</li>
     <li>Tea</li>
     <li>Water</li>
     <li>Soda</li>
</ul>
<input type="button" onclick="lista()" value="Promeni izgled liste">
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte