IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JS margin CSS funkcije

JS funkcije Objašnjenje Vrednosti Objašnjenje vrednosti E F O
margin
marginBottom
marginLeft
marginRight
marginTop
postavlja margine elementa auto marginu postavlja sam brauzer 4 1 9
dužina margine u px,mm itd. definišemo na primer u pikselima
dužina margine u % u procentima u odnosu na ukupnu veličinu polja elementa

Funkcija margin definiše sve margine oko elementa, a marginBattom donju marginu, marginLeft - levu, marginRight - desnu i marginTop - gornju marginu. Sve one se definišu istim vrednostima. Evo jednad primer:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function Margine(){
      document.getElementById("p1").style.margin="100px";
}
</script>
</head><body>
<input type="button" onclick="Margine()" value="Promeni margine paragrafa">
<p id="p1">Ovo je paragraf</p>
<script type=text/javascript>
document.getElementById("p1").style.border="5px double #0000FF";
</script>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte