IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

JS padding CSS funkcije

JS funkcije Objašnjenje Vrednosti Objašnjenje vrednosti E F O
padding
paddingLeft
paddingTop
paddingRight
paddingBottom
definiše veličinu prostora izmedju sadržaja elementa i border-a dužina u px Dužina u pikselima 4 1 9
dužina u % Dužina u procentima u odnosu na veličinu prostora kojeg zahvata element

Kao što je i napisano u tabeli, padding definiše prostor izmedju sadržaja elementa i border-a. Padding definiše sva 4 prostora, a paddingLeft samo levi, paddingRight - dsni, paddingTop - gornji, i paddingBottom definiše donji prostor. Evo primera:

<html><head>
<script type="text/javascript">
function element(){
     document.getElementById("p1").style.padding="40px";
}
</script>
</head><body>
<input type="button" onclick="element()" value="Promeni padding">
<p id="p1">Ovo je paragraf</p>
<script type=text/javascript>
document.getElementById("p1").style.border="5px double #0000FF"
</script>
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte