IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Klase, atributi, operacije, konstruktori

Klasa (class)

Za pravljenje klasa u PHP-u se koristi reč class. Klasa izgleda ovako:

class ime {
var $atribut1;
var $atribut2;
}

Atributi klase

Ova klasa sadrži atribute $atribut1 i $atribut2. Atributi se prave upotrebom rezervisane reči var u telu klase.

Operacije klase

Operacije klase se definišu kao funkcije u definiciji klase. Napravimo sada klasu ime sa dve operacije:

class ime {
  function operacija1 (){
  }
  fnction operacija2 ($parametar1, $parametar2){
  }
}

Konstruktori klase

Većina klasa sadrži posebnu operaciju koja se zove konstruktor . Konstruktor se poziva prilikom pravljenja objekta i obično obavlja korisne početne poslove poput davanja razumnih početnih vrednosti atributima ili pravljenja zavisnih objekata. Konstruktor se deklariše isto kao i druge operacije, ali se zove kao klasa. Iako se konstruktor može ručno pozvati njegova glavna svrha je automatsko pozivanje prilikom pravljenja objekta. Klasa sa konstruktorom se deklariše na sledeći način:

class ime {
  function ime ($parametar) {
    echo " Pozvan konstruktor sa parametrom $parametar<br>";
  }
}

Kao što znamo imena svih funkcija u PHP skriptama moraju biti jedinstvena uključujući i kostruktor.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija