IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Kolačići (COOKIE) i njihova upotreba

Kolačić je kratak blok podataka koje skriptovi smeštaju na klijentske računare. Kolačić možete poslati iz PHP skripte pomoću funkcije SETCOOKIE sledećeg prototipa:

int setcookie (string ime, string vrednost [, int vreme trajanja kolačića [, string putanja [, string ime domena [, int bezbedan]]]]);

Parametri "ime" i "vrednost" su obavezni a ostali parametri su neobavezni. Parametar vreme trajanja kolačića je datum posle koga kolačić ne važi. Kolačić važi neograničeno (ili dok ga klijent ne izbriše ručno) ukoliko nije zadat parametar vreme trajanja kolačića. Putanja i ime domena mogu se upotrebiti da bi se zadala konkretna adresa stranica na koje se kolačić odnosi. Parametar bezbedan znači da se kolačić neće slati putem obične nezaštićene HTTP veze.

Ako kolačić zadamo na primer ovako:

setcookie ("kolacic", "vrednost");

Kada korisnik lista stranice sajta, ili kad korisnik sledeći put poseti tu web lokaciju sadržaju kolačića možemo pristupiti putem elementa niza $_COOKIE["kolacic"]. Kolačić možete izbrisati pomoću iste funkcije setcookie kojoj će te zadati isto ime i vrednost ali i datum i to takav da je iz prošlosti.

Kolačić u PHP skriptama možete poslati i preko zaglavlja pomoću funkcije HEADER koristeći sledeću sintaksu za kolačiće:

header (set-cookie: IME=VREDNOST; [expires=DATUM;] [path=PUTANJA;] [domain=IME_DOMENA;] [secure]);

Napomena da se zaglavlje za kolačiće (header) moraju poslati pre svih drugih zaglavlja. Uzrok tog ograničenja su sami kolačići a ne PHP.

Kolačići uvode nove probleme jer neki web čitači ih ne podržavaju a neki korisnici zabranjuju upotrebu kolačića u svojim čitačima weba. Zbog toga moramo u PHP sesijama da koristimo istovremeno i kolačiće i primenu URL-a. Putem URL-a možemo ručno ugraditi identifikator sesije i to putem konstante SID na sledeći način:

echo '<a href = "link.php?<?=SID?>">';

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
PHP    PHP sintaksa    Fajl    Niz    String    Funkcija    Objektno programiranje    MySQL    Unos fajla    Datum    Forme    Sesija    Registracija