IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Kompozicije

Ovde će mo razmatrati varijacije u slučajevima kada se preklapaju oblici u nekim njihovim delovima. Funkcija za to je:

globalCompositeOperation = tip

Gde tip može biti sledeće rezervisane reči:

Tip Demonstracija Tip Demonstracija
source-over (default) Canvas kompozicija 1 destination-over Canvas kompozicija 2
source-in Canvas kompozicija 3 destination-in Canvas kompozicija 4
source-out Canvas kompozicija 5 destination-out Canvas kompozicija 6
source-atop Canvas kompozicija 7 destination-atop Canvas kompozicija 8
lighter Canvas kompozicija 9 darker Canvas kompozicija 10
xor Canvas kompozicija 11 copy Canvas kompozicija 12
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte