IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Kontrolne strukture

Kontrolne strukture odnose se na upravljanje tokom izvođenja programa. Strukturno programiranje temelji se na tri osnovne kontrolne strukture:

  • sekvenca (sled, programski blok),
  • selekcija (grananje, odabir) i
  • iteracija (petlja). 

Nestrukturno programiranje pridodaje još i skokove. Tipična instrucija skoka je break i continue.

Sekvenca, poznatija kao programski blok, predstavlja niz instrukcija obrade koje se izvode uzastopno. U JavaScriptu početak sekvence označava se levom vitičastom zagradom { ,a kraj sekvence desnom vitičastom zagradom }. Evo primer:

{
  // Telo bloka u kome se smeštaju JavaScript izrazi (instrukcije)
}

Svaka leva vitičasta zagrada ima odgovarajuću desnu, odnosno svaki programski blok mora biti zatvoren. Programski blok (sekvenca) može da se nadje u petljama, kontrolnim strukturama kao što su IF - else, funkcije itd. Specijalni slučaj programskog bloka je onaj kada se on sastoji od samo jedne instrukcije obrade. Tad se ne moraju koristiti vitičaste zagrade za označavanje početka i kraja sekvence.

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte