IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Lista

Liste su potrebne u tekstu kad nešto nabrajamo. HTML grafičke liste se prave na sledeći način:

<body>
Ovo je moja prva lista
<ul>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
</ul>
</body>

Lista slika 1

Znači stavi crnu tačku ispred teksta i pomeri ga nekoliko razmaknica u desno. E sad postoje par varijanti oko te tačke. Ako u UL tag stavimo atribut TYPE=CIRCLE imaćemo tačku koja nije ispunjena. Pa da vidimo primer:

<body>
Moja druga lista
<ul type="circle">
  <li>text</li>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
</ul>
</body>

Lista slika 2

Takodje ne mora da bude krug, već ispunjen kvadrat, ako se stavi atribut type="square" u UL tagu:

<body>
Moja treca lista
<ul type="square">
  <li>text</li>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
</ul>
</body>

Lista slika 3

Postoje i numeričke oznake. U tom slučaju umesto taga UL pišemo tag OL. Pa da vidimo:

<body>
Moja lista sa rednim brojevima
<ol>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
</ol>
</body>

Lista slika 4

Ne mora uvek početi sa jedinicom. Na primer ajde da pošnemo sa peticom:

<body>
Jos jedan primer liste
<ol start=5>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
  <li>text</li>
</ol>
</body>

Lista slika 5

Postoje mnoge varijante atributa OL taga pa je naj ekonomičnije da ih vidimo tabelarno. Napomena da atribut START važi u kombinaciji sa svakim atributom u tabeli.

Atribut OL taga Izgled i objašnjenje
   <ol type="A">    Za obeležavanje se koriste velika slova.
      A. text
      B. text
      C. text
   <ol type="a">    Za obeležavanje se koriste mala slova.
      a. text
      b. text
      c. text
   <ol type="I" start="7">     Za obeležavanje se koriste rimski brojevi.
        VII. text
       VIII. text
         IX. text
   <ol type="i">    Za obeležavanje se koriste mali rimski brojevi.
         i. text
        ii. text
       iii. text

Postoji i treća vrsta liste a to je definiciona lista. Evo primera i sve će biti jasno:

<BODY>
<DL>
  <DT><B>Grafičke liste</B>
    <DD>Grafičke liste su one kod kojih imamo popunjene i prazne krugove.
  <DT><b>Numeričke liste</b>
    <DD>Numeričke liste su one kod kojih imamo brojeve, slova mala i velika, i rimski brojevi.
  <DT><b>Definicione liste</b>
    <DD>Definicione liste su one kod kojih je u odnosu na podnaslov uvučen tekst ispod naslova.
</DL>
</BODY>

Lista slika 5

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
HTML    Tekst    Slika i link    Tabela    Frejm    Forma