IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Location funkcije

Location funkcija sadrže informacije o trenutnom URL. Location objekti su deo prozora objekta i pristupa im se putem window.location.

<html><body>
<script type="text/javascript">
document.write("Domen sajta: " + location.host + "<br>");
    // na primer ako se stranica otvorila sa google hosta daće informaciju www.google.com
document.write("Domen sajta: " + location.hostname + "<br>");
    // potpuno isto kao location.host
document.write("Kompletna adresa otvorene stranice : " + location.href + "<br>");
document.write("Path stranice: " + location.pathname + "<br>");
    // na primer ako je strana http://nekisajt.com/strane/prva.htm rezultat će biti /strane/prva.htm
document.write("Informacije o protokolu stranice: " + location.protocol + "<br>");
    // na primer da li je http, ftp, i slično
document.write("Query string: " + location.search + "<br>");
    // ako je stranica http://xxxxxx.com/aaa.php?u=5&n=23 daće ?u=5&n=23
</script></body></html>

assign(URL) - Omogućava "programsko linkovanje". Na primer možete ovom funkcijom ako umesto URL napišete neku adresu bilo koje internet stranice da u tom istom prozoru se otvori ta stranica bez da je posetilac kliknuo na bilo koji link. Naravno može se napraviti i da klikne na neko dugme pa da se otvori, ali onda je to klasično linkovanje koje može da se ostvari i preko HTML anchor elemenata. ASSING omogućava više. Na primer možete napraviti da posetilac otvori neku stranicu ako samo i predje preko nekog teksta, ili neke slike ili čak preko neke bilo koje površine prazne ili na slici itd. Ili na primer da napravite ako klikne na neku površinu na slici da tako linkuje. Evo primera sa dugmetom:

<html><body>
<input type="button" value="Idite na google" onclick="window.location.assign("http://www.google.com")">
</body></html>

Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte