IZRADA SAJTA za 10 €

Home   FORUM   Toplista   HTML   CSS   JavaScript   PHP   DIZAJN   SEO   Mapa


KONTAKT
izuzetan[at]gmail.com


TOP LISTA SAJTOVA
Igrice
Slike

Matematičke funkcije

Funkcije za brojeve

toFixed( ) - fiksira odredjeni broj decimalnih mesta

<script type="text/javascript">
num = 13.3714;
document.write(num.toFixed()+"<br>");
document.write(num.toFixed(1)+"<br>");
document.write(num.toFixed(3)+"<br>");
document.write(num.toFixed(10));
</script>

Rezultat:

13
13.4
13.371
13.3714000000

toPrecision( ) - kao gore samo obuhvata ceo broj

<script type="text/javascript">
var num = new Number(13.3714);
document.write(num.toPrecision()+"<br>");
document.write(num.toPrecision(1)+"<br>");
document.write(num.toPrecision(2)+"<br>");
document.write(num.toPrecision(3)+"<br>");
document.write(num.toPrecision(10));
</script>

Rezultat:

13.3714
1e+1
13
13.4
13.37140000

toString( ) - Prebacuje broj u string

Konstante

 • E - Vraća Eulerov broj (approx. 2.718)
 • LN2 - Vraća prirodan logaritam od broja 2 (approx. 0.693)
 • LN10 - Vraća prirodan logaritam od broja 10 (approx. 2.302)
 • LOG2E - Vraća 1.442
 • LOG10E - Vraća 0.434
 • PI - Vraća PI (approx. 3.14159)
 • SQRT1_2 - Vraća kvadratni koren od 1/2 (approx. 0.707)
 • SQRT2 - Vraća kvadratni koren od 2 (approx. 1.414)

Matematičke funkcije

abs( ) - Apsolutna vrednost broja. Evo primera

<script type="text/javascript">
document.write(Math.abs(7.25) + "<br>");
document.write(Math.abs(-7.25) + "<br>");
document.write(Math.abs(null) + "<br>");
document.write(Math.abs("Hello") + "<br>");
document.write(Math.abs(7.25-10));
</script>

Rezultet:

7.25
7.25
0
NaN
2.75

Znači piše se Math pa tačka pa onda funkcija odgovarajuća. Tako se piše i za ostale matematičke funkcije koje ću dati samo kao spisak.

 • acos(x) - Vraća arkus sinus od x, u radijanima
 • asin(x) - Vraća arkus kosinus od x, u radijanima
 • atan(x) - Vraća arkus tangens od x, u radijanima
 • atan2(y,x) - Vraća arkus tangens od količnika argumenata
 • ceil(x) - Vraća veći najbliži celi broj
 • cos(x) - Vraća kosinus od x u radijanima
 • exp(x) - Vraća vrednost eksponenta od x
 • floor(x) - Vraća zaokruženi najniži celi broj
 • log(x) - Vraća prirodni logaritam broja x
 • max(x,y,z,...,n) - Vraća najveći broj
 • min(x,y,z,...,n) - Vraća najmanji broj.
 • pow(x,y) - Vraća broj koji se dobije kad se x stepenuje na y
 • random( ) - Vraća slučajan decimalni broj iz opsega od 0 do 1
 • round(x) - Vraća celi broj
 • sin(x) - Vraća sinus od x
 • sqrt(x) - Vraća kvadratni koren od x
 • tan(x) - Vraća tangens od x
Copyright © 2010 BUbaj. Powered By bubaj.com
JavaScript    Sintaksa    Osnovne funkcije    Kontrolne strukture    Dogadjaji    Browser funkcije    HTML DOM objekti    Tabele    JS i CSS    CANVAS    Skripte